Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου, Άπορου Παιδιού και Οικογένειας __

«ηλιαχτίδα» Νέες Δεσμεύσεις και Προοπτικές…

 

Αγαπητοί φίλοι,


Η «ηλιαχτίδα» Κέντρο Φιλοξενίας  Παιδιού, μετά από διαρκείς αγώνες ετών στήριξης οικογένειας και ιδιαίτερα παιδιού, κατάφερε να εξασφαλίσει υψηλές πιστοποιήσεις από αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και Διεθνώς και σήμερα να απολαμβάνει την επιτυχία των στόχων της.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε, ότι ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας και όχι μόνο (επίσης όμοροι Δήμοι), θα μπορούν συστηματικά να προμηθεύονται δωρεάν τρόφιμα από τα γραφεία της «ηλιαχτίδα».

Υπεύθυνος του όλου προγράμματος ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «ηλιαχτίδα» κ. Παναγιώτης Φύκηρης, Δικηγόρος.

Επίσης, δημιουργώντας μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,  εξασφάλισε την δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα Ευρωπαϊκά  Προγράμματα  ΕΣΠΑ.

Όπως αντιλαμβάνεστε από εδώ και στο εξής, τα πάντα για την «ηλιαχτίδα» αλλάζουν ριζικά και η παροχή υπηρεσιών βελτιώνεται, ποιοτικά και ποσοτικά, ενώ οι δράσεις της διευρύνονται, προσφέροντας περισσότερη στήριξη και υλική συμπαράσταση σε κάθε συνάνθρωπό μας, επιτυγχάνοντας έτσι τον αρχικό στόχο της ύπαρξής της.

Φιλικά,
Η Πρόεδρος
Ντόρα Κασιμέρη

 

Ακολουθεί λεπτομερής αναφορά σχετικά με το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας για οποιαδήποτε ενημέρωσή σας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Φορέας Εκπροσώπησης:

«Ηλιαχτίδα» Σύλλογος για το Παιδί και την Οικογένεια - Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

Υποβολή αιτήσεων: 02/05/13 – 31/05/13, ώρα: 10:30 – 13:00
Γραφεία Συλλόγου: 2ας Μαΐου 5, 2ος όροφος, Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης, 
τηλ.: 210 9346139


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση (θα διατίθεται στα γραφεία μας)
  2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (πρωτότυπο και αντίγραφο)
  3. Άδεια Διαμονής σε ισχύ,  για αλλοδαπούς από τρίτες χώρες (πρωτότυπο και αντίγραφο)
  4. ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αιτούντος και συζύγου)

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων παραθέτουμε τον πίνακα εισοδημάτων:


Οικογενειακή Κατάσταση

Ευρώ

 

Ατομικό

Μέχρι 7.200 €

Οικογενειακό:

 

2 Μέλη

Μέχρι 10.700 €

3 Μέλη

Μέχρι 11.520 €

4 Μέλη

Μέχρι 14.400 €

5 Μέλη

Μέχρι 17.280 €

Περισσότερα Μέλη

Προσαύξηση 2.880 € για κάθε μέλος

Περιπτώσεις Αναπηρίας 67% και άνω

Προσαύξηση 3.600 € άπαξ

(ΦΕΚ 414/Β/22-02-2013, άρθρο 4 παρ.Α της 279/23460/2013 Κ.Υ.Α)

 

 

 

Επικοινωνία: - Τηλ.: 210 9346139 - Κιν: 6932274982 - E-mail: iliachtida@otenet.gr

© 2024 Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας "ηλιαχτίδα" Web Design by Viviana K.