Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου, Άπορου Παιδιού και Οικογένειας __
 

Σύλλογος «ηλιαχτίδα» Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας


Ειδική Πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. ως Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Τακτικό μέλος του Διεθνούς Δικτύου Οργανώσεων, "Eurochild", με έδρα τις Βρυξέλλες από το 2008.

 

 

Τακτικό μέλος του Διεθνούς Συνασπισμού OP3CRC International Coalition για τα δικαιώματα του Παιδιού, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), ως εκπρόσωπος της Ελλάδας από το 2012.

 

 

 

Επικοινωνία: - Τηλ.: 210 9346139 - Κιν: 6932274982 - E-mail: iliachtida@otenet.gr

© 2024 Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας "ηλιαχτίδα" Web Design by Viviana K.